Debatt

Forbrukslån er ofte nevnt i media om dagen. Det er mye diskusjoner om billig forbrukslån er bra eller dårlige lån. Dette er en veldig skjev og unyansert fremstilling av debatten og aspektene ved forbrukslån. Forbrukslån er lån hvor lånetaker kan ta opp lån av egen fri vilje. Banken tar ikke sikkerhet i noe som lånetakeren eier, men lånetakeren kan stille med en medsøker skulle lånetaker ønske dette. Det vil hjelpe lånetakeren til å få lånet som lånetakeren ønsker.

orator speaks in megaphone. Isolated 3D image

Debatten går om den store økningen i lån. 2015 økte med 10% mens 2016 økte med 15%. Dette er store økninger som gjør at myndighetene blir bekymret for at vi tar opp mer forbrukslån enn det vi klarer. Det er ikke noe problem å tenke seg slike situasjoner hvor man som person har tatt opp mer penger enn det man klarer å behandle. Mange går kanskje i feller som resten av oss ikke tenker på. Det var samlet en gruppe mennesker som så på hvordan forbrukslån kunne endres for å passe på at folk ikke gikk av skaftet og tok opp det ene lånet etter det andre.